Werkloosheid stijgt ondanks krapte arbeidsmarkt

Hoewel de werkloosheid stijgt, is het percentage mensen dat ongewild geen werk heeft, nog steeds laag. Er heerst nog steeds krapte op de arbeidsmarkt, er zijn er al geruime tijd meer vacatures dan werkzoekenden.