Veel minder hypotheekaanvragen van oversluiters

Volgens HDN daalde het aantal aanvragen voor het oversluiten met meer dan 30 procent tot 41.500. Het aantal aanvragen voor het kopen van een huis steeg nog wel. Het ging om een toename van iets meer dan 5 procent tot ruim 61.000. Dat oversluiters zich terugtrekken is gezien de snel stijgende rente logisch. Toch stelt HDN dat in de cijfers nog niet is terug te zien dat mensen zich terugtrekken uit de koopmarkt vanwege de oplopende rente. Wel wordt er minder geleend.