Ruimere hypotheeknormen voor alleenstaanden in 2024

De extra leenruimte is er voor alleenstaanden omdat zij vergeleken met samenwonenden lagere vaste lasten, volgens budgetinstituut Nibud. Ook mensen met een studieschuld mogen meer lenen. Er wordt namelijk vanaf 2024 niet meer naar alleen de oorspronkelijke schuld gekeken, tussentijdse aflossingen wegen mee bij de berekeningen van de leenruimte. 
Ook voor kopers van een duurzaam huis kkomt er meer leenruimte. Vanaf label D en C scheelt dat 5.000 euro op de hypotheek. Vervolgens gaat de ruimte met stappen van 10.000 euro omhoog, tot 50.000 euro extra hypotheek voor een huis met A++++-label én een energieprestatiegarantie voor de komende tien jaar.
Toch blijft koop voor veel alleenstaanden lastig. Bij een modaal salaris van ongeveer 40.000 euro per jaar ligt de maximale hypotheek rond de 150.000 euro. Voor dat bedrag is in veel gemeenten niet of nauwelijks iets te koop. De gemiddelde huizenprijs ligt inmiddels boven de 430.000 euro.